top of page

“The nature of life is a continuing process of finding the courage to live in fulness.

To learn to live in confrontation with the terrible realities of the world and remain unshrinking, undulled, with an open heart is an essential issue in learning to increase one’s sensitivity.” – James Kepner

Psihoterapija 

Psihoterapija je sestavljena iz poglobljenega psihoterapevtskega procesa, z namenom raziskovanja notranjih mehanizmov delovanja (ob zaznani simptomatiki) čustvenega doživljanja ter vedenja. V terapevtskem procesu odkrivamo prostrana polja našega notranjega duševnega sveta, ki nam v samostojnem raziskovanju niso bila tako dostopna. Dotikamo se slepih peg naših nezavednih mehanizmov in ozaveščamo vpliv našega doživljanja ter vedenja na naše življenje, odnose, doseganje ciljev, odziva na stres itd.  
 

Srečanje traja 60 min in so redna (tedenska).

Zakaj psihoterapija? 

Vsak posameznik se samostojno odloči za psihoterapevtski proces in s tem izkaže tudi določeno motivacijo za spremembe v svojem življenju, ki si jih želi. To je pomemben prvi korak za nadaljnja raziskovanja. Razlogov za odločitev je toliko, kot je ljudi na tem svetu. Nekateri pridejo, ker so določene težave, ki so jih zaznali, začele močno vplivati na njegovo psihično ravnovesje (pojavi simptomatik kot je nespečnost, čustveno neravnovesje, nihajoče razpoloženje, izguba interesa, pomanjkanje volje itd.) Spet drugi se odločijo, da želijo bolje spoznati sebe in svoj čustven svet, doživljanje sveta ter svoje odzive nanj.    
 

Nekateri primeri zaradi katerih se posamezniki, pari ali družine, odločajo za psihoterapijo:

 

 • Težave v partnerstvu: "Občutek, da sva se oddaljila, težave v spolnosti, neprestano se prepirava, imava različne ideje o starševstvu, deljena skrbništva itd.)
   

 • Soočanje s simptomatiko izgorelosti: "Povsem sem izčrpan-a, pojavljajo se mi težave s spanjem, ne zmorem se skoncentrirati, postal-a sem pozabljiv-a, sem zelo razdražljiv-a in zato se doma veliko prepiramo. Doma mi pravijo, da me sploh ne prepoznajo in priznati moram, da se tudi sam-a ne prepoznam." )
   

 • Uveljavljanje sprememb v življenju: "Želim si spremembe, pa ne vem kako, kje. Strahovi me paralizirajo in konstantno čutim odpor, da bi spremembe, katere vem, da moram narediti, tudi izvedla. Vse že vem, pa ne vem zakaj se potem nič ne spremeni. 
   

 • Žalovanje ob izgubi (razveza, smrt, izguba), podpora ob življenjskih prelomnicah, (selitve, razveze) ki vplivajo na posameznikovo čustveno stabilnost.
   

 • Depresivna simptomatika: "Zelo slabo spim in posledično sem čez dan zelo utrujen-a, ne najdem energije ali motivacije za karkoli, hobiji, ki so me včasih veselili so povem izgubili smisel, sem jokav-a in brez volje, pomislil-a sem že, da bi bilo bolje, če me nebi bilo."
   

 • Anskiozna simptomatika: "včasih se mi pojavi, da moje srce začne tako močno biti, da mislim da je kaj zelo narobe. To se velikokrat zgodi takrat, ko si to najmanj želim (npr. med prezentacijo v službi, ko sem v družbi novih ljudi, itd.) Ponoči se veliko zbujam in ne morem zaspati nazaj. Občutek imam, da sem neprestano zaskrbljen-a in svoje misli sploh ne morem umiriti. Telesno sem zelo napet-a, težko se sprostim. Občutek je, kot bi živel-a v neprestanem pričakovanju, da se bo zgodilo nekaj slabega."


  V kolikor bi se želeli vključiti v psihoterapevtski proces me kontaktirajte na:
  peterlin.psihologija@gmail.com ali info@elu-psihoterapija.si in dogovorili se bomo za uvodno srečanje.

   

Psihološko svetovanje in psihoedukacija

Je lahko enkratno ali občasno individualno srečanje, ki traja do 30 min. Namenjeno je psihološkemu svetovanju ter strokovni razlagi (psihoedukaciji) svetovalnih razlogov.
Srečanja potekajo ONLINE. 

Tovrstno svetovanje je manj poglobljeno in ni usmerjeno na proces. Služi bolj kot razlaga aktivnih psihičnih procesov za klientov specifičen primer. Klientu pomagam razumeti določena psihična delovanja, povezanost psihičnih vsebin, ter mu svetujem pri nadaljnjih korakih.  

Podporne skupine 

So procesno orientirane delavnice, ki preko utelešenih tehnik in somatičnih pristopov krepijo psihično – telesno dimenzijo delovanja ter posledično krepijo večjo stabilnost v posameznikovem vsakodnevnem delovanju.

Namenjene so:

 • Spoznavanju svojega lastnega telesnega ter gibalnega besednjaka,

 • učenju sobivanja telesnosti ter duševnosti (v teoriji in praksi),

 • krepitvi zaupanja ter razumevanja telesnim senzacijam, vzgibom ter težnjam,

 • podpori vzpostavljanju ravnotežja, ki povezuje notranji svet z zunanjim,

 • razumevanju lasnega telesnega delovanja iz vidika psihičnih vsebin in psihičnih vsebin znotraj telesnih odzivov, 

 • ter predvsem učenju novih metod katere nam lahko vsakodnevno služijo ob iskanju in krepitvi stika s sabo.

Več na: https://www.moave.si/psihologija-v-gibanju

Mary Oliver - Wild Geese

You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.

Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.

Whoever you are, no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting -

over and over announcing your place

in the family of things.

bottom of page