top of page

O meni

"Skozi telo se učim o sebi in raziskujem svoje duševne vsebine. Sem strastna raziskovalka vsega, kar premika moje notranje pokrajine in me celostno bogati. Največja učiteljica je zame narava, ki predstavlja sidro mojega utelešenega delovanje in moje inspiracije za deljenje somatičnih praks in psiholoških znanj. 

 

Sem del ekipe Studia POTOP. Potop mi predstavlja simbolično obliko potovanja, preko duševnih in telesnih dimenzij, skozi katera se dotikam svojega bistva. Potovanja, na katerih odkrivam kdo v resnici sem in kako želim delovati v svetu, da bom celostno izpolnjena in ob tem doprinašala ravno tiste koščke sestavljanke, ki so del mojih darov svetu." 

PSIHOLOGIJA IN PSIHOTERAPIJA 

Po izobrazbi sem Univerzitetno diplomirana psihologinja z licenco dela na področju zdravstvene dejavnosti, izdano na Ministrstvu za zdravje. Zadnjih nekaj let sem svoje izkušnje v klinični praksi nabirala znotraj Centra za duševno zdravje - Zdravstvenega doma Trbovlje, kjer sem se srečevala s posamezniki, pari ter družinami in njihovimi raznolikimi stiskami. Izkušnje imam pri delu z anksioznimi (tesnobnost, panični napadi itd.) in depresivnimi motnjami, žalovanjem, izgorelostjo, psihosomatskimi motnjami itd. Kot del multidisciplinarnega tima, sem samostojno vodila psihološko ambulanto, nudila svetovanja, psihološko podporo ter psihoedukacijo ob psihičnih stiskah posameznikov.
 

V tovrstnem delu je zame največje vodilo to, da se se s klientom srečam po principu človek s človekom in preko sočutnega delovanja, tkem most med nama. Odnos klienta in terapevta je zame ključno vodilo, saj se zavedam, da varno okolje posamezniku v stiski pomaga, da se začuti, prizemlji in poišče pot do večje trdnosti v sebi.

Na tej poti pa ne ostane sam in v svojih ranljivostih ni sojen!

FACILITACIJA (trenerka) 

Poleg psihologije in terapevtskega dela je moja strast tudi facilitacija (vodenje neformalnega izobraževanja) in že več kot 10 let vodenim skupine ter skupinske procese, kjer imajo posamezniki možnost raznolikega učenja o sebi in drugih, preko interaktivnih metod ter izkustvenega učenja. Vsakič sem začudena nad izkušnjo, ki jo posamezniki doživljajo v skupinah, katere velikokrat vidim kot čudovito priložnost, da preko drugih zrcalimo svoje lastne dele in se učimo o sebi. 

PLESALKA IN GIBALKA 

V odraščanju je šport (rokomet) zame predstavljal ključen način rasti. Preko športa sem se učila o sebi, svojem telesu, moči uma, dinamiki skupine, psihični pripravljenosti itd. Veliko prelomico pa je zame povzročilo srečanje s plesno formo Kontaktna improvizacija, kjer sem se srečala s povsem novimi somatičnimi pristopi in besedo "embodiment". Z občutkom, da lahko končno združim strasti do psihologijo in gibanja, saj sem med plesom vsakič znova začutila, kako močno se prepletata. S tem namenom se ustanovila Društo Moave - psihologija v gibanju, katerega ključni namen je podpora posameznikom in skupinam k bolj utelešenim načinom delovanja ter življenja. 


Društvo Moave je nevladna organizacija ustanovljena leta 2016 z namenom ozaveščanja vseh starostnih skupin o vplivu, pomenu in učinkih telesnega gibanja ter plesa na osebni razvoj posameznika. Kot organizacija delujemo tako na lokalnem kot na mednarodnem področju. Glavna vizija društva je združevati, opolnomočati in osveščati posameznike, ki si delijo interes gibanja ter osebnega raziskovanja.

Delovne izkušnje

 
2013 - ... : Trenerka, facilitatorka neformalnega izobraževanja 
Članica bazena trenerjev Nacionalne agencije MOVIT, za Erasmus+ programe
Doma in v tujini soustvarjam projekte za podpro mladinskih delavcev v izobraževalne namene (več na https://www.moave.si/erasmus)
2016 : Ustanoviteljica društva Moave - Psihologija v gibanju 
2019- 2020 : Pripravništvo za psihologa v zdravstvu (UKC Ljubljana) 
Interna klinika, kirurška klinika, pediatrična klinika, nevrološka klinika
2020 - 2022 : Psihologinja v Centru za duševno zdravje - Zdravstveni dom Trbovlje (https://www.zadusevnozdravje.si/) 
2022 - 2023 :  Psihologinja v Centru za Krepitev Zdravja - Zdravstveni dom Kamnik (https://www.krepitev-zdravja.si/) 

Izobraževanja 

​Nekaj ključnih izobraževanj, ki so pomembno vplivali na moj profesionalni in osebni razvoj. 

 • Konference o žalovanju v Ljubljani (2018) 

 • Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj – somatski pristop podpore okrevanju. Seminar je vodila Elisabeth Schneider-Kaiser (2018)

 • Študij Geštalt izkustvena psihoterapija (2019 - 2023)

 • PSYCHOTHERAPY OF TRAUMA INTEGRATION AND REPROCESSING - ALECEIA METHOD - Phase 1 with Mario C. Salvador (2023 - 2024)


Mednarodna izobraževanja:

Natural Minds (Romania) - (Depth psychology: Holistic nature-based model)

Wise bodies (Spain) - Gestalt theater, therapy and Body related work

Mask of conflict (Ireland) - Gestalt theater and therapy

Empowerment through coaching (Netherlands) 

Embodiment leadership (Latvia)

Izobraževanja in izkušnje na področju somatike:

Članica kadetske in mladinske reprezentance v rokometu (2003-2007)

Opravljanje študijske prakse pri športnem psihologu Aleuš Vičiču (2010)

Akrojoga (2015) (Eva Brovinsky, Montreal acro yoga school)

Kontaka improvizacija (2016 - ...) udeležba na mednarodnih dogodkih ter učenje od mednarodnih učiteljev: Nita Little, Martin Keogh, Ray Chung, Tom Weksler, Charley Morrissey, Yaniv Mintzer, Angelica Dony, Asaf Bachrach, Romain Bigé,...  

DSC08955.JPG

Foto: Teresa Dyrdymal - Poruszone

IMG_4548 2.JPG

Foto: Cristina Crippa 

Nayeli_session_6.jpg
IMG_6632.jpg
Nayeli_session_15_edited.jpg

Moj pristop 

11.png

Izvajam Geštalt izkustveno psihoterapijo, pri čimer je ključno: 

 • Terapevtsko srečanje temelji na izkušnji tukaj in zdaj iz katerih se klient uči o sebi ter svojih načinih vedenja ter možnostmi ki jih ima, da jih spreminja. 

 • Odnos med klientom in terapevtom je procesno orientiran ter pomembno doprinaša k terapiji.
  (
  Tak način vodenja terapije imenujemo osebno vodenje (personal leadership), ustvarimo pa ga z zavzeto neposredno komunikacija (engaged direct communication). Vir: Kempler.si 

 • Terapevtske intervence so lahko kreativni mediji, preko katerih klient raziskuje svoj notranji svet in ga skozi izkustva tudi osmišlja. 

 • Terapevt pomaga klientu pri prepoznavanju njegovih virov moči za doseganje željenih sprememb in prevzemanje odgovornosti za njihovo doseganje. Spremembno ne naredi terapevt, temveč klient in le to klienta opolnomoča. 
  *Več o metodi si preberite TULE
   

Drugi viri: 

Walter Kempler 

Jesper Juul, https://familylab.si/jesper-juul/

https://www.kempler-instituut.nl/

Kaj pa telo? 

Telo v terapiji ne predstavlja le sogovornika, temveč predvsem tudi vir preko katerega lahko črpamo več informacij o sebi, svojem doživljanju sveta ter občutkov, ki nas spremljajo.

Z vključitvijo telesa v terapijo,  predstavimo stranki nov način razumevanja samega sebe in povezovanja z njegovimi trenutnimi izkušnjami. S tem znanjem si pomagajo pri vzpostavljanju večjega notranjega ravnovesje, razvijajo sposobnost samoregulacije ter utelešenega delovanja.

Za tovrstno psihoterapijo ne potrebujemo biti izurjeni gibalci ali plesalci. Ne potrebujemo predhodne somatične ali gibalne izkušenje. Namen je, da telo postane del našega potovanja, domov k sebi in posledično bolj celostnega delovanja ter doživljanja sebe. 

Pri delu s telesom ter telesno usmerjenih terapijah, ne moremo mimo nekaterih ključnih teorij, znanj ter avtorjev, ki nosijo teoretična izhodišča vključitve telesa v psihoterapevtski proces. Tule navajam le nekaj avtorjev, katerim že leta sledim, ter so s svojim znanjem doprinesli k globljemu razumevanju travme ter vključenosti telesa v proces celjenja bolečih izkušenj, ki so postale del psihofizičnega delovanja:

Več inspiracij na: https://www.moave.si/inspirations

bottom of page