top of page
Copy of Copy of Pink Green and Gold Watercolor Abstract Nature Scene Virtual Baby Shower K

Delavnice predstavljajo intiment prostor lastnega notranjega raziskovanja, katerega podpirajo somatske (telesne) ter gibalne tehnike. Odpirajo prostor za utelešeno zaznavo notranjih psihičnih vsebin ter pomagajo krepiti most med telesnimi, vedenjskim, čustvenimi ter mentalnimi vidiki nas.

Namen delavnic psihologije v gibanju je preko znanj, veščin in izkušenj, okrepiti most med duševnim ter somatičnim. Most, ki se prepleteno vednar jasno odraža en v drugem. Delavnice spodbujajo krepitev zavedanja, čutenja ter izkušanja ter posameznika opolnomoča k integriranem občutku povezanosti s telesom in posledično večji psihološki rezilientnosti.

Delavnice so sestavljene iz kombinacije somatičnih, telesnih ter gibalnih praks, kot tudi psiholoških vsebin ter psihoterapevtskih metod podpore. So tako teoretične kot praktične, v večini teorijo praktično ter izkustveno raziskujemo.

Procesi so vodeni v manjši skupini ter posameznika povabijo v utelešeno raziskovanje lastnih vprašanj ter odgovorov. Skupina pa pomaga procese ozaveščati ter nuditi primerno varno podporo.
Zaradi gibalnih praks, ki jih bomo uporabljali, se bomo največ dotikali vprašanj na temo odnosov ter relacij.

Kdo sem jaz v odnosu do drugih? Kakšne so moje potrebe v odnosih?
Kakšne so moje strategije povezovanja in navezovanja?
Kako sem v odnosu do sebe in svojih notranjih delov?
V kakšne dinamike vstopam ter kako se v njih počutim?
itd.

Več o dogodku na povezavi

bottom of page